MS.5.P143 Nanoscale masking with UV excimer laser for bit patterned media

Szívós, J., Sáfrán, G., Serényi, M., Gergely-Fülöp, E.
Keywords: thin films, patterning, nanoscale structures, nano-mask fabrication

[img]
PDF
Download (84Kb)
Creative Commons: Attribution 3.0